وجین


آیین نامه وجین مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان

مقدمه :

ارزیابی و بررسی وضعیت منابع موجود، و به تبع آن حذف منابعی که به دلایلی باید از مجموعه کتابخانه خارج شوند یکی از وجوه اساسی مدیریت مجموعه است. کتابخانه برای حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز بوده، و از سوی دیگر باید منابعی که در روند پرشتاب تولید علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان از دست داده اند، از مجموعه خارج نماید. افزودن منابع بدون پیرایش مجموعه موجود حتی در صورت وجود فضای کافی، در دراز مدت از کارایی مجموعه میکاهد.

آیین نامه وجین توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهیه شده است.

 

ماده 1: اهداف وجین

 • ایجاد فضای مناسب برای منابع موجود وجدید
 •   پویایی مجموعه منابع کتابخانه
 • جلوگیری از انباشته شدن کتابهای زائد
 • تسهیل و تسریع در دسترسی به منابع کتابخانه

 

ماده 2  معیارها و ضوابط

 • منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند .
 • منابع علمی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده اند.
 • نسخه های تکراری و مازاد بر نیازو ویرایش های قدیمی منابعی که به طور منظم ویرایش های جدید آنها منتشر می گردد .
 • جایگزینی به موقع منابع جدید با منبع وجین شده

 

ماده 3 : منابع مستثنی از وجین

 • منابع پایه : این نوع منابع ، هسته اصلی و اولیه تشکیل دهنده هر کتابخانه بوده و شامل کتب پایه دینی ، ادبی ،  تاریخی ، جغرافیایی،فرهنگها  و منابع اصلی هر موضوع و رشته تخصصی می باشند.
 • کتابهای خطی و نفیس.

 

ماده 4: مراحل انجام وجین

 • کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکر شده اقدام به شناسایی ، انتخاب و جمع آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.
 • عناوین منابع وجین شده باید ازنرم افزار کتابخانه حذف و مشخصات کامل وشماره ثبت منبع در دفتروجین ثبت گردد.
 • تصمیم گیری نهایی در رابطه با نحوه توزیع یا جایگزینی کتابهای وجین شده برعهده کتابخانه مرکزی است.

ماده 5: دوره وجین

 • وجین منابع از مجموعه کتابخانه باتوجه به نیاز در تابستان به صورت سالانه یا دوره 2ساله یا 5 ساله انجام خواهدجستجو
تبریک روز پرستار (۳۳۵۰ بازدید)
شبهای قدر (۲۴۹۵ بازدید)
روز کتاب و کتابخوانی (۲۳۰۹ بازدید)
اربعین حسینی (۲۲۹۰ بازدید)
دهه فجر (۲۱۰۲ بازدید)
ایام فاطمیه (۲۰۶۱ بازدید)
احادیث (۱۸۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...